O nama

 

Turistička zajednica Grada Ivanca osnovana je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) sa zadaćom da upravlja gradom Ivancem kao destinacijom. Turistička zajednica kao organizacija djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, s ciljem promicanja i razvoja turizma grada Ivanca i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području Grada.

Ciljevi Turističke zajednice su:

 1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma
 2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda
 3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadaće Turističke zajednice Grada Ivanca, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije dijele se u tri skupine:

 1. Razvoj proizvoda
 2. Informacije i istraživanja
 3. Distribucija,

a detaljni popis zadaća definiran je člankom 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) i člankom 9. Statuta turističke zajednice Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 67/2020).

 

Turistička zajednica Grada Ivanca djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, proračuna i ostalih izvora.

Zajednicom upravljaju njezini članovi razmjerno njihovom udjelu u prihodu Zajednice i njihovu značaju za ukupni razvoj turizma.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Turističke zajednice, a zastupa direktor Turističke zajednice na način utvrđen Zakonom i Statutom.

 


 ORGANIZACIJA TZGI

 

PREDSJEDNIK

Boris Jagetić Daraboš

 

SKUPŠTINA

 1. LJILJANA PETAK - KTC D.D. IVANEC 
 2. ALEKSANDER SEKULA - PETROL D.O.O.       
 3. ŽELJKO ČREPINKO – KONZUM PLUS D.O.O., IVANEC         
 4. GORDANA MUJANOVIĆ - SPM-FLOWER D.O.O. i ŠPREM AMARENA         
 5. KARMELA GOTAL - POLJODOM D.O.O.        
 6. DARKO MOLNAR - HOTEL ORION    
 7. ŠTEFICA KUZMINSKI - ŠTEFICA KUZMINSKI, „DAJ-DAM“    
 8. IVICA IPŠA - LIPI J.D.O.O.
 9. GORAN OREŠKI - INA D.D.
 10. TIHOMIR GOLUB - TAUBEK TOURS D.O.O.
 11. TOMISLAV JAGIĆ - GERMANIA SPORT D.O.O.
 12. ANDREJA GALIĆ - KNJIŽARA FRIŠČIĆ

 

VIJEĆE

 1. ALEKSANDER SEKULA - PETROL D.O.O.
 2. ŽELJKO ČREPINKO - KONZUM PLUS D.O.O., IVANEC
 3. DARKO MOLNAR - HOTEL ORION
 4. ŠTEFICA KUZMINSKI - ŠTEFICA KUZMINSKI, „DAJ-DAM“
 5. IVICA IPŠA - LIPI J.D.O.O.
 6. DEJAN LEVAČIĆ - PLANINARSKI DOM
 7. TOMISLAV JAGIĆ - GERMANIA SPORT D.O.O.
 8. ANDREJA GALIĆ - KNJIŽARA FRIŠČIĆ

 

DIREKTORICA

Jelena Županić

 


 

TZ GRADA IVANCA

Adresa: Trg hrv. ivanovaca 4, 42240 Ivanec

OIB: 14546502868

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., +385 (0)42 784 284