Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

 

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. (NN 2/2023)

Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015. - 2025. (.pdf)